Ratsastuskeskus Baldurin asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä Islanninhevostalli Baldur

Yhteystiedot: Toimintaosoite Lapintie 237, 27310 KODISJOKI, postitusosoite Kukonkarinkatu 21 as 2, 26100 RAUMA

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa ja tietosuojavastaavan yhteystiedot:Islanninhevostalli Baldur/Piia Pensikkala, Kukonkarinkatu 21 as 2, 26100 RAUMA, puh. 040 7366066, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 2. Rekisteröidyt

Asiakasrekisteri: Tallilla ratsastavat säännölliset tai satunnaiset ratsastajat

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

        Rekisterin pitämisen peruste:

 Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

        Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

        Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 asiakassuhteen hoitaminen ja palveluistamme kertominen

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

       Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

       Leiriläisiltä:

       Yhteystiedot  nimi  osoite  sähköposti  puhelinnumero  Ikä  Huoltajan nimi ja                   puhelinro (alle 18 v)

       Ratsastajilta:

       Yhteystiedot  nimi  sähköposti (vapaavalintainen)  puhelinnumero

       Asiakastiedot

        tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Islanninhevostalli Baldur/Piia Pensikkala, Kukonkarinkatu 21 as 2, 26100 RAUMA, puh. 040 7366066, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

      Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

      Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

       Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

       Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

       Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

      Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

       Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kyseessä on yksityisesti ylläpidetty tietolähde. Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

    asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

    asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta tai ratsastajan tiedot -lomakkeella tallilla

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Islanninhevostalli Baldur:in ulkopuolelle. Luovutamme tietoja vain vakuutusyhtiölle vahinkotapauksissa. Islanninhevostalli Baldur on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 

8. Käsittelyn kesto

   Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Islanninhevostalli Baldur:in työntekijät. Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

     Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

    Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.